Kurz informačních technologií

Počítačové sítě

K základním pojmům ze světa počítačů nepatří dnes jenom terminologie vážící se k počítači a operačnímu systému samotnému, ale též k propojení počítačů do sítí. Nejznámější dnešní sítí je rozhodně internet. Důležitým aspektem všech přenosů dat po internetu je, že neexistuje předem daná cesta dat, která si „vybírají“ přes které počítače v síti povedou svou cestu od serveru ke klientovi, či obráceně.

Počítačová síť

sestává z určitého počtu počítačů spojených dohromady pomocí nějakého vybavení. V zásadě rozeznáváme dva druhy sítí. LAN (Local Area Network), neboli místní sítě. Většinou slouží pro spojení počítačů v jedné budově, do několika desítek počítačů (např. v podnicích). WAN (Wide Area Network), neboli propojení malých sítí LAN do rozsáhlých sítí mezi městy, státy, kontinenty - jako je například Internet.

Počítače je samozřejmě potřeba nějak spojit. Nejběžnější je spojení pomocí kabelů. Druhým způsobem je bezdrátové spojení na krátkou vzdálenost (anglicky wireless). V počítačových sítích jsou spojovány nejen počítače, ale i některé speciální pomocné prvky, zajišťující správný chod sítě (například směrovače, neboli routery).

Bezdrátové spojení

využívá vlnový signál vysílaný na jedné straně a přijímaný na straně druhé. Výhodou je, že takto spojené počítače spolu nemusejí být nijak fyzicky svázány a není třeba natahovat po budově kabely, nevýhodou však může být nižší spolehlivost přenosu a také nižší rychlost.

  • Infra červené (IR) paprsky - princip přenosu je velmi podobný tomu, který používají dálkové ovladače televize, kde prostě namíříte na televizi a stisknete tlačítko. V našem případě jednoduše nastavíte zařízení směrem k počítači a přenos může začít. Taková zařízení však musejí být spolu ve viditelném kontaktu.
  • Radiové vlny - přenos na podobném principu, jako u mobilního telefonu nebo rozhlasu. Počítač s vysílačem rozešle všesměrový signál a pokud je v dosahu přijímače, ten signál přijme. Výhodou je, že rádiové vlny s menšími ztrátami projdou i zdmi, ve starších zástavbách tak může být bezdrátová komunikace jediným schůdným řešením.

Síťová zařízení

V některých případech budete nuceni si do počítačové sítě nechat zapojit specializovaná zařízení. Například pokud se chcete připojit do sítě Internet, je nutné, abyste se připojili k zařízení zvanému směrovač (router). Není sice nutné, abyste tento směrovač kupovali právě vy, minimálně na straně vašeho poskytovatele Internetu však takové zařízení být nainstalováno musí. Směrovač, jak již název napovídá, je zařízení, které slouží k tomu, aby počítače mohli zjistit, ve které síti leží ostatní počítače a podle toho se mohli rozhodnout, jak a kam svá data pošlou. Pokud máte ve vaší síti více než dva počítače, pravděpodobně budete mít v síti prvek zvaný přepínač (switch).

Tyto síťové prvky jsou většinou vytvořeny jako malé samočinné integrované obvody (krabičky), není tedy nutné pořizovat drahý specializovaný počítač. Jejich další výhodou je to, že jsou díky své specializaci snadné pro použití. Mnohdy je stačí pouze zapojit do sítě. Na druhou stranu, složitější zařízení v sobě mají mnohdy vlastní operační systém.


<< zpět na úvodní stranu kurzu informačních technologií