vzdělávací kurz

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ilustrační obrázek. Vážné úrazy se nestávají jenom v běžném životě, ale i při rozsáhlejších mimořádných událostech – požárech, povodních, haváriiích a dalších. Je proto potřeba znát jednotlivé typy mimořádných událostí, varovné signály, postupy a opatření v případě nouze. Díky těmto znalostem je pak možné předejít krizovým situacím, zranění nebo smrti lidí.

Pedagogvé by navíc v případě mimořádné situace ve škole nebo okolí školy měli zvládnout řešit nastalou situaci, ochránit sebe i děti a informovat další (kolegy, rodiče, atd.). Dále by měli znát rizika vyskytující se v okolí jejich školy a být na ně pripraveni.

Více informací najdete v informačním letáku nebo odborné publikaci.

sylabus kurzu

  1. Přírodní mimořádné události
  2. Antropogenní mimořádné události
  3. Ostatní mimořádné události
  4. Praktické tipy

Prezentace se zákldními fakty kurzu [ppt, 1,1 MB] je k dispozici ke stažení.

lektoři

  • Mgr. Miloslav Beňo (garant kurzu)
  • Mgr. Robert Kostner