vzdělávací kurz

Prevence úrazů a rizikového chování

Ilustrační obrázek. Příčiny úrazů dětí a rizikového chování je možné identifikovat, na jejich základě můžeme úrazům a následkům rizikového chování předcházet.

U dětí mladšího školního věku můžeme různými aktivitami zvyšovat jejich znalosti nebezpečných předmětů, míst a situací, jedovatých rostlin, můžeme je naučit chránit se před psy, motivovat je k nošení ochranných pomůcek, dodržování dopravních předpisů.

Dětem staršího školního věku můžeme ukázat skutečné následky rizikového chování jejich vrstevníků, reálné příběhy, kazuistiky, můžeme konfrontovat jejich představy zářné a skvělé budoucnosti s životem pokaženým lehkomyslným hazardem. Můžeme jim pomoci budovat vlastní silnou osobnost, která nebude podléhat módním trendům, tlaku okolí nebo virtuální realitě.

Více informací najdete v informačním letáku nebo odborné publikaci.

sylabus kurzu

  1. Preventivní aktivity pro děti mladšího školního věku
  2. Aktivity pro prevenci rizikového chování starších dětí
  3. Praktické preventivní rady v různých situacích

Prezentace se zákldními fakty kurzu [ppt, 710 kb] je k dispozici ke stažení.

lektoři

  • Mgr. Robert Kostner (garant kurzu)
  • PhDr. Jiří Kostner
  • Ing. Jarmila Kemrová
  • Mgr. Lenka Coufalová
  • Ing. Tomáš Langer
  • Jakub Rybář
  • Alena Koudelková