vzdělávací kurz

První pomoc

Ilustrační obrázek. Umět pomoci sobě nebo jiným lidem je důležité. První pomoc ale také výrazně přispívá k prevenci úrazů – když někdo ví, co se může stát jemu i ostatním a jak závažné úrazy mohou být, je sám opatrnější a předvídavější.

To samé platí i u dětí školního věku. I malé dítě dokáže zachránit život, i malé dítě se dokáže naučit základní vědomosti o vlastním těle a zdraví a dovednosti, jak přivolat pomoc, event. poskytnout plnohodnotnou první pomoc.

Navíc, úrazy se dětem často stávají i ve škole, na kurzech, výletech, táborech a školách v přírodě, a tak by každý pedagog měl umět řešit základní úrazové situace.

Součastí kurzu je jak praktická první pomoc v nejběžnějších situacích, tak i náměty pro práci s dětmi.

Více informací najdete v informačním letáku nebo odborné publikaci.

sylabus kurzu

  1. První pomoc v nejběžnějších situacích
  2. Přivolání RZP
  3. Stavy ohrožující život
  4. Náměty pro výuku první pomoci ve školee

První [ppt, 13,6 MB] a druhá [ppt, 2,8 MB] prezentace s podklady. Prezentace je k dispozici ke stažení.

lektoři

  • Jaroslava Marková, DiS. (garant kurzu)
  • Eva Bernatová
  • Alena Koudelková
  • Jakub Rybář
  • Ing. Jarmila Kemrová