vzdělávací kurz

Rizikové chování dětí a mládeže

Ilustrační obrázek. Úrazy i dětí staršího školního věku a u mladistvých mají více příčin než úrazy malých dětí. Mladí lidé podnikají mnohé aktitvity bez vědomí možných následků pro ně samotné i pro okolí, zbytečně riskují a mnohdy záměrně hazardují.

Na jednu formu rizikového chování se často nabalují další – kriminalita, zneužívání drog, vandalství, šikana a další. Následky rizikového jednání tak neohrožuje pouze samotného aktéry, ale i další lidi, jeho blízké a celou společnost.

I rizikovému chování lze předcházet. Jednou z nejúčinnějších forem je ukázat mladým reálné případy jejich vrstevníků, kteří svým jednáním těžce poškodili sebe nebo někoho jiného, konfrontovat je s realitou např. postiženého člověka, a tím jim ukázat skutečnou hodnotu zdraví a života.

Je také možné a vhodné mladým lidem nabídnout prostor pro jejich realizaci, zpřístupnit některé přitažlivé extrémní sporty a samozřejmě rozvíjet jejich osobnost a zodpovědnost.

Více informací najdete v informačním letáku nebo odborné publikaci.

sylabus kurzu

  1. Rizikové aktivity mladých v dnešní společnosti
  2. Následky rizikového chování
  3. Příčiny a motivy riskujících, klima společnosti
  4. Možnosti prevence

Prezentace se zákldními fakty kurzu [ppt, 733 kb] je k dispozici ke stažení.

lektoři

  • Mgr. Robert Kostner (garant kurzu)
  • Ing. Jarmila Kemrová
  • Ing. Tomáš Langer