vzdělávací kurz

Úrazy dětí

Ilustrační obrázek. Úrazy jsou na prvním místě mezi příčinami úmrtí a trvalých postižení dětí v České republice. Ročně na následky úrazů umírá kolem 250 dětí a zhruba desetkrát tolik dětí po úrazu zůstává s trvalým postižením. Celkem se každý stane 450.000 úrazů dětí, které musí ošetřit lékař.

Úrazy nejsou náhodné události, mají své příčiny, které je možné identifikovat a na základě toho jim lze velice snadno a účinně předcházet. Je možné pro děti připravit bezpečné prostředí doma, ve škole i ve městě, je možné děti naučit znát nebezpečná místa a nebezpečné situace, je možné dětem pořídit ochranné pomůcky a nabídnout jim nerizikové aktivity.

Více informací najdete v informačním letáku nebo odborné publikaci.

sylabus kurzu

  1. Přehled těžkých úrazů a otrav, reálné případy
  2. Následky úrazů, příčiny úmrtnosti dětí
  3. Aktivní prevence úrazů
  4. Pasivní prevence úrazů
  5. Typy a četnost úrazů podle věku dětí a místa úrazu

Prezentace se zákldními fakty kurzu [ppt, 2.4 MB] je k dispozici ke stažení.

lektoři

  • Mgr. Robert Kostner (garant kurzu)
  • Phdr. Jiří Kostner
  • Ing. Jarmila Kemrová
  • Ing. Tomáš Langer