E-learning úvodní informace

Úrazy dětí a jejich prevence, Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, První pomoc a Ochrana člověka za mimořádných událostí jsou témata online kurzu, který můžete na našich stránkách absolvovat. Cílem je dát Vám přehled o jednotlivých tématech s četnými odkazy na elektronické zdroje, které budete moci využívat při své práci s dětmi a dalším studiu problematiky.

Všechny e-learningové kurzy vyžadují zvýšenou účast studujícího a tento náš není vyjímkou. Váš průchod kurzem bude dán absolvováním jednotlivých bloků, které jsou ve třech základních typech:

  • Aktivita: po vás žádá určitou akci, může to být poslech prezentace, nebo zamyšlení nad vlastními zážitky s papírem a tužkou v ruce,
  • Prostudujte si: je blokem v rámci kterého otevřete přiložené studijní materiály a nastudujete příslušnou část; částo bývá doprovozena odkazem na další materiály,
  • Náměty: se převážně týkají samotné prevence a nápadů na práci s dětmi; odkazují se do publikací, kde jsou připraveny věci přímo na vytištění, včetně metodického popisu.

Pokud jste spíše začátečníky v používání počítače, nahládněte do našeho počítačového kurzu, kde se seznámíte se způsoby, jak využít všechny elektronické materiály, které máte k dispozici pro Vaší práci, včetně tipů jak ovládat programy se kterými se při své práci nemůžete nesetkat.

Tento on-line kurz ukončíte vyplněním testu, který obsahuje 16 otázek ze všech oblastí a k jehož absolvování musíte dosáhnout alespoň 60% bodů. U některých otázek existuje vícero správných odpovědí, zcela správné za 2 body, nebo správné pouze částečně za 1 bod. Odpovědi zcela nesprávné jsou bez bodového ohodnocení. Cvičnou, zkrácenou variantu testu můžete absolvovat kolikrát chcete, poté máte 2 pokusy pro absolvování certifikovaného testu. Otázky se náhodně obměňují, přičemž z každé oblasti je zhruba stejný počet otázek.

Úspěšný absolvent e-learningového kurzu od nás obdrží osvědčení o absolvování na adresu uvedenou při registraci.