Registrace do kurzu

Základní údaje o podpořené osobě

přihlašovací údaje
osobní údaje
adresa
další charakteristika

Jedna podpořená osoba může vykazovat pouze jednu z uvedených charakteristik.

 Muž  Žena

 Základní školy  Střední školy  Vyšší odborné školy

Souhlasím jako podpořená osoba uvedená výše, se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři příjemcem výhradně pro účel vystavení certifikátu o absolvování e-learningového kurzu a za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, které byly poskytnuty příjemci na realizaci projektu. Zároveň si jsem vědom(a) svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.