Máte zájem se zúčastnit kurzu a získat certifikát?

Kontaktujte nás ideálně mailem nebo prostřednitvím tohoto formuláře. Samozřejmě můžete i telefonicky nebo faxem. Také si můžete vybrat v sekci Aktuálně termín a místo semináře, které Vám vyhovuje.

Naše organizace je samozřejmě akreditována u MŠMT jako akreditovaná vzdělávací instituce. Nabízený kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je taktéž akreditován, jeho rozsah je 6 – 12 vyučovacích hodin, z toho vždy polovina v prezenční a polovina v distanční formě. Kurz řeší oblast Člověk a zdraví, které je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (obor Výchova ke zdraví).

Získané poznatky i pomůcky využijete snadno při své každodenní práci i při vytváření a následné realizaci Vašeho školního vzdělávacího programu. Podrobnou strukturu a obsah vzdělávacího kurzu naleznete v sekci O projektu.

Získané poznatky i pomůcky využijete snadno při své každodenní práci i při vytváření a následné realizaci Vašeho školního vzdělávacího programu. Jako prezenční účastník semináře obdržíte balíček materiálů.

součásti balíčku

 • brožuru a letáčky k semináři, kterého se zúčastníte,
 • 1 doplňkovou brožuru s dodatkovými informacemi (kazuistiky, ošklivé fotky, atlas jedovatých rostlinek, atd.),
 • základní sadu motivačních laminovaných plakátů,
 • prezentace k seminářům, kterých se zúčastníte

Chcete-li získat certifikát musíte

absolvovat alespoň 3 semináře prezenčně, připravit proškolení a proškolit alespoň 2 své kolegy, toto proškolení doložit, (k proškolení dostanete kompletní složku s prezentacemi, testy a odpovědní obálkou),

Poté obdržíte certifikát (certifikát se počítá vzhledem k akreditaci MŠMT jako uznávané Další vzdělávání pedagogických pracovníků) a doplňkovou sadu pomůcek

 • základní sadu pomůcek pro proškolené kolegy (tolik sad, kolik proškolíte kolegů – sada bude obsahovat metodické příručky 1-5, sadu plakátů zalaminovaných),
 • videokazetu s pořady pro pedagogy a děti od 2. do 3. stupně a videokazetu s pořadem pro děti 1.stupně (tato videokazeta není hrazena z prostředků ESF)
 • metodiku a pracovní listy pro 1.stupeň (není hrazena z prostředků ESF)
 • demonstrační ochranné pomůcky (krytka zásuvky, chytka na ubrus, krytka rohu, zarážka okna, dveří, protiskluzová samolepka)

nebo

absolvovat 5 seminářů prezenčně (možné i další distančně)

Poté obdržíte certifikát (certifikát se počítá vzhledem k akreditaci MŠMT jako uznávané Další vzdělávání pedagogických pracovníků) navíc

 • videokazetu s pořady pro pedagogy a děti od 2. do 3. stupně nebo videokazetu s pořadem pro děti 1.stupně (tato videokazeta není hrazena z prostředků ESF)

Stačí-li Vám osvědčení

musíte buď

 • být proškolen certifikovaným účastníkem, toto proškolení doložit (zápisem a testy) nebo
 • absolvovat v libovolné formě (prezenční nebo distanční = složit příslušný test) jakékoli 3 semináře