Máte zájem o uspořádání kurzu pro vaše pedagogy na vaší škole?

Kurz rádi uspořádáme v dohodnutém termínu přímo na Vaší škole pouze pro Vaše pedagogy a vychovatele, i pro pedagogické pracovníky blízkých škol. Z Vaší strany nevyžaduje uspořádání kurzu žádné úsilí, s výjimkou umožnění účasti Vašich pedagogů. Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem.

Rozhodnete-li se nás kontaktovat, poprosíme Vás o

  • vyčlenění vhodné místnosti pro konání kurzu, samozřejmě Vám za ni uhradíme nájemné,
  • uvolnění a motivaci pedagogů, aby se semináře mohli zúčastnit.

V rámci uspořádáného kurzu získáte

  • pedagogy vzdělané v oblasti prevence úrazů dětí a rizikového chování mladistvých v rámci systému DVPP,
  • zdarma pomůcky pro provádění prevence ve vyučovacích hodinách,
  • jako poděkování škole několik knížek vhodných jako dárky pro děti.

Naše organizace je samozřejmě akreditována u MŠMT jako akreditovaná vzdělávací instituce. Nabízený kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je taktéž akreditován, jeho rozsah je 6 – 12 vyučovacích hodin (3 – 6 hodin prezenční formou) a řeší oblast Člověk a zdraví, které je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (obor Výchova ke zdraví).

Absolventi kurzu snadno získané poznatky i pomůcky využijí při své každodenní práci i při vytváření a následné realizaci Vašeho školního vzdělávacího programu. Podrobnou strukturu a obsah vzdělávacího kurzu naleznete v sekci O projektu.